Pravidla

PDL 2019 se mohou zúčastnit hráči narozeni po 1.9.2007 a ne mladší než 31.12.2009.
Věkový limit pro start dívek je po 1.9.2006 a ne mladší než 31.12.2008.
Chybějící hráč (nemoc, rodinné důvody, školní povinnosti, atd), nemá nárok na vrácení startovného.
V případě nepřítomnosti hráče, nelze povolat náhradníka bez souhlasu vedení PDL.

 • Hraje se 2x 15 minut čistého času.
 • Rozbruslení před zápasem trvá 3-5 minut dle časových dispozic.
 • Hraje se podle oficiálních pravidel ČSLH.
 • Za vítězství jsou 2 body, za remízu1 bod, za prohru 0 bodů.
 • Pořadí v tabulce rozhoduje:
  • 1. Počet bodů
  • 2. Vzájemný zápas
  • 3. Skóre ze vzájemných zápasů
  • 4. Celkové skóre (v případě shodného vyšší počet nastřílených branek)
 • Vyřazovací souboje se hrají na jeden vítězný zápas. V případě nerozhodného výsledku následují nájezdy 3 hráči na každé straně, případně po jednom hráči, až do rozhodnutí (lze nominovat libovolného hráče, i opakovat hráče).
 • Přestupky proti pravidlům se trestají vyloučením na 2 minuty, resp 5 minut.

Účast hráčů v soutěži

Hráči, kteří jsou účastníky tréninků a zápasů v rámci PDL pořádaných agenturou Sports Connect s.r.o. se těchto aktivit účastní na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí.  Zákonní zástupci hráčů si jsou vědomy zvýšeného nebezpečí vzniku zranění, i když jsou hráči poučeni  trenéry o povinnostech chránit majetek, své zdraví a zdraví ostatních účastníků třetích osob. Hráči  se zavazuji dbát doporučení a příkazů trenérů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku.

Všichni poučení souhlasí, že tréninky, zápasy a ostatní sportovní aktivity pořádané agenturou Sports Connect s.r.o. se se sídlem Lužická 1681/17, 120 00 Praha 2. IČO 04142551 absolvuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko a s vědomím, že agentura nenese žádnou odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při tréninku nebo zápase vznikne.