Filozofie projektu

V následujících slovech se budeme snažit vysvětlit hlavní myšlenku celého projektu. Především je třeba zmínit, že Player development league má daleko hlubší podtext, než jen odehrát hokejová utkání. Cílem jsou jednak nezapomenutelné zážitky při cestě za jednou z nejslavnějších trofejí hokejového světa, ale také především ukázat mladým hráčům cestu, jak dosáhnout velkých úspěchů, při níž dokážou při hře vyvinout maximální úsilí, ale zároveň se hrou a veškerým děním bavit. Atmosféra a přístup všech, kteří se podílí na Player development league, Vás naprosto strhne.

To, že celá soutěž bude napodobovat prostředí  profesionálního hokeje, bude silně motivační pro každého jedince. Navíc všichni hráči odehrají přibližně stejný čas a to za jakéhokoliv stavu, tím zajistíme, že hráči budou muset v týmu spolupracovat a každý mladý hokejista bude mít stejnou stěžejní roli v týmu jako všichni ostatní.

Jsme přesvědčeni, že účast v Player development league výrazně pozitivně ovlivní budoucí přístup hráčů nejen k lednímu hokeji ale především přístup ke spolupráci, ke kolektivní chápání odpovědnosti a přístup k řešení různých situací.